Estrena cotxe a la Fira amb condicions preferents
Crèdit Andorrà
AproFira't d'aquestes condicions!
VINE A LA FIRA D’ANDORRA LA VELLA
I ESTRENA GANES DE CONDUIR AMB UNES CONDICIONS PREFERENTS
Crèdit Cotxe
Euríbor +4%
(TAE: 4,29%)
Finançament màxim de 40.000 € i fins a 5 anys
Sense comissió de cancel·lació total o parcial
I PER A VEHICLES 100% ELÈCTRICS:
Crèdit Cotxe Verd
Euríbor +3%
(TAE: 3,25%)
Vine a la Fira i estrena un gran dia
YouTube
Twitter
LinkedIn
Facebook
YouTube

La concessió d’un préstec està subjecta als criteris de risc del banc. Càlcul de la TAE per a un import de 10.000 € a retornar en 5 anys i amb una comissió variable d’estudi del 0,50% (mínim 50 €). S’aplica l’euríbor anual del 2021 (en cas que l’índex de referència sigui negatiu, la base és 0%). Oferta Crèdit Cotxe vàlida fins al 29 d’octubre de 2021.